Anasayfa / Faaliyet Alanı

Faaliyet Alanı

grupex31

Derneğimiz, üyeleri arasında iletişimi sağlamak, kültürel ortak değerlerimize sahip çıkmak, üyeler arasındaki yardımlaşmayı tesis etmek, yönetim kurulu ve üyelerinin uygun gördüğü kişi ve kuruluşlara yardım etmek, üyelerin ve toplumun her türlü sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yapmak ve destek vermek;

Kamu, kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler (Cumhurbaşkanlığı, T.C Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, DPT ve bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İşkur, Tubitak, Ticaret, Sanayi,  meslek kuruluşları, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve bu Federasyon ve Konfederasyonlara  bağlı alt ve üst kuruluş Odaları, Üniversiteler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, MFİB, Borsalar, Meslek Kuruluşları, Milli Eğitim kurumlarına bağlı tüm meslek ve Ticaret Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri ve diğer öğrenim kurumları, Kamu ve Özel  Eğitim ve Öğretim Kurumları, Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş,  Sandık ve benzeri Teşekküller) ile

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin  Bütçelerinden Yardım Yapılmasına yönelik  Yerli ve Yabancı Özel ve Resmi Kuruluşlar ile Ulusal ve Uluslararası her türlü proje üretip, uygulamak, projelerin paydaşı-ortağı veya katılımcısı olmak. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlere uyumlu bir şekilde uygulanmasına destekte bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen konularda araştırma, kitap yayınlamak, destekleyici sempozyum ve seminerler, kurs, konferans ve panel gibi eğitici,  öğretici,  geliştirici ve uyumsal  günün şartlarına uygun çalışmaları düzenlemek, bunları sertifika ve katılım belgesi ile desteklemek amacı ile kurulmuştur.